dissabte, 25 d’octubre de 2014

Comencem a tenir feina

El repte d'enguany és World Class i consisteix en trobar nous mètodes o solucions a problemes que es donin en el món de l'ensenyament. No és un tema senzill així que ja hem començat a donar-hi voltes. Hem estat parlant sobre diferents temes i hem vist algun vídeo d'experts en educació per començar a encaminar-nos cap al nostre projecte.
Pel que fa al robot, ens dividim en grups de tres per treballar diferents aspectes com l'estructura, que ha de ser sòlida i robusta, els mecanismes que volem utilitzar per realitzar les missions, i altres ens familiaritzem amb el llenguatge de programació. Anteriorment, però, vam fer un brainstorming sobre com crèiem que havia de ser el robot perquè s'adequés a les missions que haviem de resoldre i quin seria l'ordre més òptim per a cada missió.